شرایط و قوانین

کلیه اصول و رویه‏‌های بازار لاله زار منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است.