مقره

فروش انواع مقره - مقره اتکایی-مقره تابلویی-مقره فروش-فروش مقره-مقره رزینی-مقره SM 25-مقره SM 30-مقره SM 35-مقره SM 40-مقره SM 45-مقره SM 7110-مقره SM 7120-مقره SM 51-مقره SM7120-مقره SM 76-مقره MNS30x30-مقره MNS 40x40-مقره MNS 40x50-مقره MNS 60x50-مقره SB 50-مقره SB 60-مقره SB 65-مقره EN 30-مقره EN 40-مقره P-30-6-مقره GE-35-8-مقره GE-40-6-مقره GE-40-8-مقره GE-45-8-مقره GE-50-8-مقره GE-60-10-مقره GR-40-6-مقره GR 60-16-مقره GB 100-مقره GB 200-مقره GB 400-مقره GB 800-مقره GB 75-مقره GB11KV-مقره GB 20KV-مقره GRمقره GB33KV-مقره GU 100-مقره GB 200 U-مقره GB 400 U-مقره GB 800 U-مقره SE4-20-مقره SE4-30-مقره SE4-40-مقره CJ4-30-مقره CJ4-40-مقره 3P 6-مقره 3P 10B-مقره 3P 10T-مقره 3P 10-مقره 6P 10B-مقره 6P 10T-مقره 2P 10-مقره B9P 10-مقره 12P 10-مقره سوپر جنرال-مقره چکمه ای5سانت-مقره چکمه ای 4 سانت-مقره نول-مقره چکمه ای کوچک-فروش انواع مقره های تابلویی، اتکایی،رزینی،مقره پله ای،مقره خازنی،مقره نول،مقره چکمه ای،مقره سوپر جنرال


مقایسه محصولات (0)


مقره SM 25

مقره SM 25

G.E

مقره تابلویی SM30 مناسب جهت نصب در تابلو های فشار ضعیف و متوسط سایز پیچ 6 و 8 میلی متر   ..

مقره SM 30

مقره SM 30

G.E

مقره تابلویی SM30 مناسب جهت نصب در تابلو های فشار ضعیف و متوسط سایز پیچ 6 و 8 میلی متر   ..

مقره SM 35

مقره SM 35

G.E

مقره تابلویی SM35 مناسب جهت نصب در تابلو های فشار ضعیف و متوسط سایز پیچ 6 و 8 میلی متر   ..

مقره SM 51/8

مقره SM 51/8

G.E

مقره تابلویی SM51/8 مناسب جهت نصب در تابلو های فشار ضعیف و متوسط ..

مقره SM 60/10

مقره SM 60/10

G.E

مقره کمر آچار خور تابلویی SM 60/10 مناسب جهت نصب در تابلو های فشار ضعیف و متوسط ..

مقره اتکایی

مقره اتکایی

G.E

مقره اتکایی مناسب جهت نصب در تابلو های فشار ضعیف و متوسط       ..

مقره نول

مقره نول

G.E

مقره نول دو سر پیچ تابلویی مناسب جهت استفاده در تابلو جهت ایزوله کردن خط نول از تابلو ..

مقره چکمه ای

مقره چکمه ای

G.E

مقره چکمه ای تابلویی مناسب جهت استفاده در تابلو جهت ایزوله کردن خط نول از تابلو ..

مقره MNS 40*40-8

مقره MNS 40*40-8

G.E

مقره تابلویی MNS40*40 مناسب جهت نصب در تابلو های فشار ضعیف و متوسط ..

مقره SM 40/8

مقره SM 40/8

G.E

مقره تابلویی SM40/8 مناسب جهت نصب در تابلو های فشار ضعیف و متوسط ..

مقره SM 45/8

مقره SM 45/8

G.E

مقره تابلویی SM 45/8 یا SM7110 مناسب جهت نصب در تابلو های فشار ضعیف و متوسط مواد تشکی..

مقره پله ای SE 4-20

مقره پله ای SE 4-20

G.E

مقره پله ای مناسب برای استفاده برای شنت مسی جهت نصب در داخل تابلو های فشار ضعیف و متوسط دارای تاییدی..

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)